Mesar/ica


Završetkom programa školovanja stječete trogodišnju srednju stručnu spremu za zanimanjemesar/ica.
Minimalni uvjeti upisa:
- završena osnovna škola škola
- navršenih 15 godina života
Svrha obrazovanja je osposobiti polaznika za sljedeće radne zadatke: preuzimanje stoke za klanje; omamljivanje i klanje (odnosno ubijanje električnom strujom); šurenje, skidanje čekinja i opaljivanje (kod svinja); skidanje kože (kod goveda); otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta; rasijecanje trupa te vađenje mozga i endokrinih žlijezda; primarna i sekundarna obradba crijeva; obradba buta i plećki; topljenje masnog tkiva (kod svinja) i iskorištavanje leđa, vrata, slabina i glave svinja i goveda. Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzerviraju meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu. U svakom od navedenih zadataka mesari izvode manji ili veći broj radnih operacija. Tako npr. prilikom preuzimanja stoke za klanje pripremaju stočno spremište, važu i označavaju stoku, sređuju potrebnu dokumentaciju, dezinficiraju spremište i sl.; pri omamljivanju i klanju pripremaju prostoriju i alat te rukuju kliještima za omamljivanje i šupljim nožem za iskrvarenje, hvataju i odvajaju krv; pri šurenju i opaljivanju svinja nadziru temperaturu vode i ručno ili strojno skidaju čekinje i reguliraju plamen i temperaturu peći; pri otvaranju trupa i prsnog koša razdvajaju zajedničke kosti po šavu, obrezuju i podvezuju dijelove crijeva, vade crijeva i pojedine prsne organe te utvrđuju njihov fiziološki izgled; pri primarnoj i sekundarnoj obradbi crijeva odvajaju tanka crijeva od debelih, čiste ih, razvrstavaju, kalibriraju i konzerviraju; pri topljenju masnog tkiva kod svinja pripremaju ga za topljenje, tope ga, odvajaju čvarke i stavljaju mast u ambalažu; pri obradbi goveda skidaju kožu s pojedinih dijelova trupa, rasijecaju trup električnom pilom i sjekirom, vade unutrašnje organe, obrađuju polovice ili odvajaju pojedine dijelove (plećke, vrat, slabine, but, nožice, i dr.), kategoriziraju meso razdvojenih mišićnih grupa i odvajaju suvišno masno tkivo; pri konzerviranju mesa kemijskim sredstvima izrađuju i ubrizgavaju salamuru, a pri konzerviranju dimljenjem reguliraju parametre uređaja za dimljenje i uskladištuju dimljene proizvode; kad izrađuju kobasice i salame pripremaju gradivo i mesno tijesto za nadijevanje, pune ga u ovitke i te proizvode pripremaju za zrenje, termičku obradbu, fermentiranje, dimljenje – već prema vrsti proizvoda. Mesari mogu raditi u obrtništvu i u industrijskoj proizvodnji. U obrtništvu obavljaju sve navedene poslove sukcesivno, dok u industrijskoj proizvodnji obično za radna vremena obavljaju samo pojedine operacije. U obrtničkim radnjama i prodavaonicama mesari režu, važu i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.