RASPORED ODRŽAVANJA KONZULTACIJA


Medvid Prelas Suzana

(trgovinsko poslovanje,   računovodstvo,  politika i gospodarstvo, promocijske aktivnosti ,  prometna geografija, propisi u cestovnom prometu, statistika, komunikacijsko-prezentacijske vještine, poslovanje poduzeća u cestovnom prometu, špedicija, ekonomika prometa,poduzetništvo,knjigovodstvo ,gospodarstvo,novčarstvo, dioničarsko bankarstvo,gospodarsko pravo, marketing,  poslovne komunikacije,osnove trgovačkog prava, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja,bankarstvo i osiguranje,tržište kapitala,vježbenička tvrtka, društveno-odg.poslovanje, pravno okruženje poslovanja,  osnove turizma, osnove ekonomije, izborna nastava za ekonomiste, in:prometna infrastruktura, stručni predmeti za zanimanje prodavač, strukovne vježbe, stručna praksa)

Radno vrijeme: Ponedjeljak-17,00 |   Srijeda-17,00

 

Samardžić Vesna

(hrvatski jezik)

Radno vrijeme:  Po dogovoru

 

Novaković Željana

(engleski jezik)

Radno vrijeme:  Srijeda-17,00

 

Marunica Ivan

(tzk-a)

Radno vrijeme:  Po dogovoru

 

Sara Vukas

(njemački jezik)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

Cvitković Željko

(informatika, računarstvo)

Radno vrijeme:  Ponedjeljak-17,00

 

Vukasović Regina

(poznavanje robe, higijena, zaštita okoliša,goriva i maziva,kemija, tehnologija zanimanja,biologija, biologija s higijenom i ekologijom)

Radno vrijeme:  Utorak-17,30

 

Jurišić Lada  

(matematika , fizika, gospodarska matematika, matematika u struci)

Radno vrijeme:  Ponedjeljak-17,00

 

Samardžić Zoran   

(geografija, povijest, ek.geografija,kulturno-povijesna baština,  turistički zemljopis)

Radno vrijeme: Utorak- 18,00

 

Murat Ivan  

(cestovna vozila, prijevoz putnika, prijevoz tereta, prometna tehnika, osnove prijevoza i prijenosa, prometna kultura,ceste i cestovni objekti i grafičke komunikacije u prometu)

Radno vrijeme: Četvrtak-18,45

 

Sablić Katarina

(organizacija poslovanja  poduzeća  u ugostiteljstvu, osnove turizma za hotelijere, promet i putničke agencije, recepcijsko poslovanje, ugostiteljsko posluživanje)

Radno vrijeme: Srijeda-18,00

 

Modrić Mirjana

(osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici, elektrotehnički materijali i komponente,automatsko vođenje procesa, elektronički sklopovi, električni strojevi, sklopni aparati,električne instalacije, elektroenergetika, energetska elektronika, elektromotorni pogoni, elektrane, rasklopna postrojenja i radioničke vježbe)

Radno vrijeme: Četvrtak-17,00

 

Radić Stipe

(talijanski jezik)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

Zec Marko

(etika)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

Radić Poljak Antonija

(Psihologija prodaje, poslovna psihologija s komunikacijom)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

Selime Ljubijankić Delonga

(struka za mesare)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

Ivana Mandac

Radno vrijeme:  po dogovoru

 Grgas Nenad

strojarstvo, tehničko crtanje i dokumentiranje, struka za plinoistalatere i vodoinstalatere

Radno vrijeme:  po dogovoru

Matić Zvonimir

strojarstvo, tehničko crtanje i dokumentiranje, struka za plinoistalatere i vodoinstalatere

Radno vrijeme:  po dogovoru

Modrić Mirjana

Osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici, materijali i komponente, automatsko vođenje procesa, elektronički sklopovi, električni strojevi, sklopni aparati, električne instalacije, elektroenergetika, energetska elektronika, elektromotorni pogoni, elektrane, rasklopna postrojenja i radioničke vježbe

Radno vrijeme:  Četvrtak-17,00