Instruktor vožnje


Uvjeti za upisa u program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije:
U program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije može se upisati osoba koja ima:  navršenih 23 godine života,
 svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju za jedno od zanimanja: Vozač
motornog vozila, Tehničar cestovnog prometa, Tehničar unutarnjeg transporta, Tehničar logistike – špediter ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju (ing. cestovnog prometa) ili diplomu o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (dipl. ing. cestovnog prometa)
 liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za instruktora vožnje vozila B kategorije,
 najmanje tri godine valjanu vozačku dozvolu B kategorije.

Uvjeti za upisa u program usavršavanja za instruktora vožnje ostalih kategorija (A, B+E, C, C+E, D, D+E, H)
U program usavršavanja za instruktora vožnje ostalih kategorija (A, B+E, C, C+E, D, D+E, H) može se upisati osoba koja ima:
 uvjerenje o završenom programu usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije,
odnosno za instruktora vožnje C kategorije (kao uvjet za C+E i D kategoriju),  liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za instruktora vožnje vozila kategorije za koju se usavršava te
 valjanu vozačku dozvolu kategorije vozila za koju se usavršava najmanje godinu dana.

Instruktori vožnje obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače u autoškoli iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nakon savladanog programa polaznik će steći znanja, vještine i sposobnosti te će se moći uključiti u rad autoškole.