Ekonomist/ica


Završetkom programa školovanja stječete četverogodišnju srednju stručnu spremu za zanimanje Ekonomist/ica.
Minimalni uvjeti upisa:
- završena osnovna škola škola
- navršenih 15 godina života
Svrha obrazovanja je osposobiti polaznike za samostalan rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za poduzeća i ustanove, osposobiti polaznika za samostalnu komunikaciju s poslovnim partnerima. Ekonomist prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, financijsko knjigovodstvo, salda-konti kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja.